Ana Sayfa/Yurt Dışından Öğrenci Kabulü
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü2019-02-04T12:04:57+03:00

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

  • Kayıt başvuru süreci yurt dışından gelen öğrenciler için bütünüyle geçerlidir.

  • Öğrencinin yurt dışında gördüğü öğrenimin Türkiye’ deki ilköğretim kurumlarının hangi sınıf seviyesine eş değer olduğunu gösteren “Denklik Belgesi”nin temin edilmesi gerekir. (Denklik Belgesi; yurt içinde il milli eğitim müdürlüklerince, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ve eğitim ataşeliklerince düzenlenir. “15.03.2011 tarih 27875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği, İkinci Bölüm/ Madde 5” )