Ana Sayfa/Stratejik Planımız
Stratejik Planımız2021-09-09T13:49:14+03:00

Stratejik Planımız

     Arı Okullarında kurumsal vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda kalite ve verimliliği artırmak, dijital çağda gelişmeleri yakından izlemek ve özgün uygulamalar ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda okullarımızda stratejik plan çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Hazırladığımız stratejik plan ile çalışmalarımızın mükemmelleştirilmesi, değişikliklerin bir plan çerçevesinde ve ölçüm sonuçlarına dayandırılarak yapılması, tüm paydaşlarımızın yönetimin ve karar süreçlerinin bir parçası haline getirilmesi, çalışanlarımızın gelişim ve değişim kavramlarını benimsemelerinin olanaklı kılınması hedeflenmektedir. Stratejik Plan, kurumumuzun tüm kademelerinde görev yapan çalışanların katılımlarını ve yöneticilerin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil etmektedir.

     Okullarımızın tüm kademe, merkez ve birimlerinde 2010 yılından bu yana uygulanmaya başlanan stratejik plan çalışmaları, süreçte yapılan toplantılarla, alınan geri bildirimle değerlendirilmektedir. Böylece hazırladığımız stratejik planın ne kadar gerçekleştirildiğinin ölçümlerle izlenmesi, gelişmelerin kurumumuza uyarlanması ve okullarımızın kalitesinin artırılması sağlanmaktadır.

     Hedefimiz; köklü kurum kültürümüz, deneyimli ve başarılı öğretim kadromuz, eğitim programlarımız, donanımımız,  alt yapımız, akademik, kültürel ve sportif etkinliklerimizle ulusal ve evrensel platformlarda öne çıkacak bireyler yetiştirmektir.