Ana Sayfa/Stratejik Planımız
Stratejik Planımız2023-12-06T17:12:34+03:00

Stratejik Planımız

 Özel Arı Okulları olarak kurumsal vizyon ve değerlerimiz yönünde eğitim öğretim hizmetlerinin niteliğini ve verimliliğini artırmak, güncelliğini ve sürekliliğini sağlamak, dijital çağın gelişmelerini yakından izlemek ve özgün uygulamalar üretmek en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.  Bu amaçlara dönük olarak okullarımızda stratejik plan çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Hazırladığımız stratejik plan ile çalışmalarımızın daima en iyi değişikliklerle, bir plan kapsamında ve ölçme değerlendirme sonuçlarına dayandırılarak yapılması, tüm paydaşlarımızın yönetimin ve karar süreçlerinin bir parçası haline getirilmesi, çalışanlarımızın gelişim ve değişim kavramlarını benimsemeleri amaçlanmaktadır. Stratejik plan, kurumumuzun tüm kademelerinde görev yapan çalışanlarımızın katılımlarını ve yöneticilerin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü oluşturmaktadır.

Okullarımızın tüm kademe, merkez ve birimlerinde 2010 yılından bu yana uygulanmaya başlanan stratejik plan çalışmaları, süreçte yapılan toplantılarla ve alınan geri bildirimlerle değerlendirilmektedir. Böylece hazırladığımız stratejik planın gerçekleştirilme düzeyinin ölçümlerle izlenmesi, gelişmelerin kurumumuza uyarlanması ve okullarımızın kalitesinin artırılması sağlanmaktadır.

Okullarımızda eğitimin dönüşümü yakından izlenmekte ve öğrencinin özne olduğu eğitim öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. Öğrenme sürecinin çıktıları ise süreç değerlendirme çalışmaları ve yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ile alınmaktadır.  

Küresel eğitim ağında yer alan seçkin bir eğitim kurumu olarak; Anadolu Lisemizde Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP), önokul ve ilkokulumuzda ise Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) yürütülmektedir. Bu kapsamdaki tüm planlama ve çalışmalarımız uluslararası ölçütlerle bir “Dünya Okulu” olma ve “Dünya İnsanı” yetiştirmeye yönelik yapılandırılmaktadır.

Okullarımızda dijital bilgi ve iletişim kaynakları gelişim amaçlı, etkin ve etik kullanılmakta; eğitimdeki teknolojik gelişmeler ve yapay zekâ ile ilgili çalışmalar izlenmektedir.

Hedefimiz; köklü kurum kültürümüz, deneyimli ve başarılı öğretim kadromuz, çağdaş eğitim programlarımız, donanımımız,  alt yapımız, planladığımız akademik, kültürel ve sportif etkinliklerimizle ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkacak dünya bireyleri yetiştirmektir.

Stratejik planlama hazırlığı sürecinde görev alan ve bir ekip olma bilinciyle planlamaları gerçekleştirmede katkıda bulunan akademik danışman, koordinatör, yönetici, uzman, öğretmen ve çalışanlarımıza teşekkür eder, başarılı çalışmalar dilerim.

 

Dr. Seva DEMİRÖZ
Özel Arı Okulları
Genel Müdür Yardımcısı