Laboratuvarlar2023-10-19T12:10:59+03:00

Laboratuvarlar

Fen bilimleri derslerinin; deneysel gözlem ve nicel ölçümlere dayanan, teknolojik gelişmelerin kaynağı olması nedeniyle derslerde başlıca amacımız, öğrenilen bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilen, araştıran, sorgulayan, merak edip projeler üretebilen, çağın teknolojisini etkin bir biçimde kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

Tüm laboratuvarlarımız ilgili branşlarda deney ve proje çalışmaları yapmak amacıyla teknoloji destekli donatılmıştır. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarımızda öğrencilerimize akademik araştırma yapma, proje geliştirme, gözlem yapma ve eleştirel bakış açısı kazanma olanağı sağlamayı amaçlamaktayız.

Bilim, Fen ve Teknoloji Kulübü derslerimizde, laboratuvarlarımızda yaptığımız deneylerle öğrenmeyi daha yüksek bir düzeye taşımayı hedeflemekteyiz. Bu derslerde temel amacımız öğrencilerimize gerçek yaşam deneyimi ile pratik bilimin örtüştüğü, akılcı, heyecanlı ve merak uyandırıcı öğrenme ortamının sağlanmasıdır.

3D laboratuvarında, video ve animasyonlarla zenginleştirilen öğretim materyalleriyle, soyut ve anlaşılması güç olan konuların kalıcı olmasını hedeflemekteyiz.

Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarında Bilgisayar Bilimi dersi kapsamında kodlama ve uygulama geliştirmeye yönelik müfredat programı ile ilgili dersler yürütmekteyiz. Ayrıca STEM çalışmaları kapsamında 3 boyutlu tasarım, kablosuz haberleşme, elektroniğin temelleri, nesnelerin interneti (IoT), robot geliştirme gibi çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Bilgisayar destekli yabancı dil dersleri de laboratuvarımızda planlı bir biçimde yürütülmektedir.