Ana Sayfa/Akademik Dürüstlük Politikası
Akademik Dürüstlük Politikası2022-04-25T16:29:41+03:00

Akademik Dürüstlük Politikası

Akademik dürüstlük, bireylerin herhangi bir değerlendirmede adil olarak elde ettikleri bir haktır. Bu hak sınavlarda kopya çekmemekle, ödev ve proje hazırlarken intihal yapmamakla, herhangi bir eseri kendi eseriymiş gibi kullanmamakla sağlanabilir.

Akademik dürüstlük, özgün çalışmalar yapmayı ve başkalarına ait fikir ya da bulguları kaynak göstermek koşuluyla paylaşmayı içerir.

Özel Arı Okulları öğrencilerden; yaratıcılıklarına, bireysel ve orijinal fikirlerine dayalı, dil becerilerini etkili kullandıkları özgün ödev ve projeler sunmalarını beklemektedir.

Gerek bilimsel sorumluluk gerekse akademik dürüstlük temelinde öğrencilerin;

 1. Kopya çekmesine,
 2. İntihal yapmasına,
   • Başka birine ait çalışma, eser ya da fikirden kaynak göstermeden alıntı yapmak veya bunlardaki bilgi ve fikirleri kendisine aitmiş gibi sunmasına,
   • Kaynak göstermeden bir kaynaktaki bilgiyi almasına,
   • Farklı kaynaklardaki bilgileri bir araya getirip kendi bilgisiymiş gibi sunmasına,
   • Bir metin içindeki anahtar kelimeleri değiştirip metni kendi metniymiş gibi sunmasına,
   • Kendisine ait önceki bir çalışmayı tekrar sunmasına,
   • Bir çalışmayı tamamen alıntılarla hazırlayıp çaba ve özgünlükten uzak ürünler ortaya koymasına izin verilmemektedir.

        “Akademik Dürüstlük” uygulamasını yaygınlaştırmak üzere düzenlenecek etkinliklerle öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerinden ve etik ilkelerden yararlanarak bilgiyi doğru kullanması amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin;

   • Ödev ve proje çalışmalarında başkalarına ait bilgiyi aktarırken “Kaynakça Yazma Kuralları”na uymaları,
   • Araştırma sonuçları üzerinde akademik dürüstlüğe aykırı davranışlarda bulunmamaları ve mevcut verileri çarpıtmamaları,
   • Kopya çekmemeleri ve kendilerinden kopya çekilmesine izin vermemeleri,
   • Ödevlerini akademik ilkeleri dikkate alarak teslim etmeleri sağlanır.

Özel Arı Okullarında her eğitim-öğretim yılının başından itibaren öğrenenlere bilimsel araştırma yöntemlerini anlatan ve kaynak gösterme kurallarını öğreten “Akademik Dürüstlük Sunumu” etkinliği düzenlenmektedir.