Beelimsel2023-09-18T16:01:05+03:00

Beelimsel

Özel Arı Okulları, 21. yüzyılın gerektirdiği, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kullanabilen ve başkalarıyla paylaşabilen bireyler yetiştirmenin sorumluluğunu taşıyarak ilk günkü heyecan ve kararlılıkla çalışmalarını devam ettirmektedir. Bu doğrultuda okulumuzda, öğrencilerin kendilerini tanımalarını, ilgi ve yeteneklerini fark edip geliştirmelerini sağlayacak eğitim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri gerçekleştirilmekte, bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu projeler aracılığıyla, okul kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi; yönetici, öğretmen ve öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlanması; okul-aile iletişiminin arttırılarak çalışmalarımızın velilerle paylaşımı amaçlanmaktadır.

Bu paylaşımı sağlayabilmek için, 2000-2001 eğitim-öğretim yılından bu yana yılda bir kez yayınladığımız Beelimsel Dergisi ile amacımız; ülkemizde eğitimin niteliğini arttırabilmek, hızlı gelişim ve değişim için yapılabilecekleri sizlerle paylaşmak ve bu konuda ailelerimizi bilinçlendirmek, ülkemizde bu tür uygulamaların yaygınlaştırılması için örnekler vermektir. Dergimiz yoğun bir ekip çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Dergide yer alan makalelerin kuramsal boyutu genellikle çeşitli üniversitelerde görevli akademik danışmanlarımız ve diğer ilgili akademisyenler, yöneticilerimiz, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi ve ARGE Merkezi uzmanları tarafından, uygulama boyutu ise bu süreçte görev alan proje uygulayıcıları ve öğretmenlerimiz tarafından onların uygulamaya ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini yansıtacak şekilde hazırlanmaktadır.

Beelimsel - 23
Beelimsel - 22
Beelimsel - 21
Beelimsel - 20
Beelimsel - 19
Beelimsel - 18
Beelimsel - 17
Beelimsel - 16
Beelimsel - 15
Beelimsel - 14
Beelimsel - 13
Beelimsel - 12
Beelimsel Arşiv