İşe Alım Sürecimiz2023-12-11T21:52:25+03:00

İşe Alım Sürecimiz

  İşe alım süreci uygulamamızın temel amacı Arı Okulları bünyesinde mevcut pozisyon açıklarını belirleyerek kurumumuzun vizyon, misyon ve değerlerine en uygun adaylarla bu pozisyon açıklarını gidermektir.

  Kurumumuza yapılan tüm başvurular İnsan Kaynakları Birimi tarafından başvuru veri tabanı havuzuna kaydedilir. Öğretim kadrosu ile ilgili gereksinimler okul müdürlükleri ve genel müdürlükçe, idari birimler ile ilgili gereksinimler ise genel müdürlükçe belirlenir.

  Yapılan başvurular gizlilik esasına dayalı olarak ilgili okul yöneticilerimiz, akademik danışmanlarımız ve koordinatörlerimiz tarafından ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Öz geçmişler üzerinden yapılan ön değerlendirme sonucuna göre uygun görülen adaylar ön görüşmeye davet edilir.

  İşe alım sürecimiz pozisyonun özelliklerine bağlı olarak öğretmen kadrolarımız için; ders anlatımı, yetkinlik temelli mülakat, referans kontrolü gibi aşamalardan oluşmaktadır. Kurumumuzda çalışan diğer personel kadrolarımız için ise bu süreç, başvurulan pozisyona göre değişmektedir.

  Kurumumuza başvuracak olan adayların, Arı Okulları internet sitesinde bulunan İnsan Kaynakları Başvuru Formu aracılığı ile başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Öğretmen Başvurularında Aranan Ön Koşullar >>