Laboratuvarlar2023-10-19T11:47:22+03:00

Laboratuvarlar

  Okulumuzda yürütülen deneysel gözlem – nicel ölçümlere dayanan ve teknolojik gelişmelerin kaynağı olarak kabul edilen Fen Bilimleri derslerinin amacı; derslerde elde edilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilen, sorgulayan ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, çağın teknolojisini etkin biçimde kullanabilen ve bu teknolojiyi bilimle sentezleyebilen bireyler yetiştirmektir.

  Tüm laboratuvarlarımız ilgili branşlarda deney ve proje çalışmaları yapmak üzere teknoloji destekli donatılmıştır. Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarlarımız teknik donanımları sayesinde öğrencilerimize akademik araştırma, sorgulama, gözlem yapma, eleştirel bakış açısı kazanma, neden sonuç ilişkisi kurma gibi beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. 3D laboratuvarında ise öğrencilerimizin farklı öğrenme stillerine yönelik olarak video ve animasyonlarla zenginleştirdiğimiz öğretim materyallerimizle, soyut ve anlaşılması güç olan konularla ilgili kazanımlarının kalıcı olmasını hedeflemekteyiz.

  Bilişim ve Teknoloji Laboratuvarımızda Bilgisayar Bilimi dersi kapsamında kodlama ve uygulama geliştirmeye yönelik müfredat programı ile ilgili dersler yürütmekteyiz. Ayrıca STEM çalışmaları kapsamında 3 boyutlu tasarım, kablosuz haberleşme, elektroniğin temelleri, nesnelerin interneti (IoT), robot geliştirme gibi Endüstri 4.0 çağına yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bilgisayar destekli yabancı dil derslerini de bu laboratuvarımızda planlı bir biçimde sürdürmekteyiz.