Ana Sayfa/İlköğretim/ORTAOKUL/Toplumsal Sorumluluk Projeleri
Toplumsal Sorumluluk Projeleri2017-09-05T02:33:46+03:00

Toplumsal Sorumluluk Projeleri

  Öğrencilerimizin içinde bulundukları topluma karşı duyarlı olmalarını ve toplumla sağlıklı ilişkiler geliştirebilmelerini desteklemek, karşılaşacakları farklılıklara saygı duymalarını sağlamak, onların empati duygularını ve işbirliğine dayalı çalışma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla ARGE Merkezinin koordinasyonu ve ilgili zümrelerin ortak çalışmalarıyla okulumuzda toplumsal sorumluluk projeleri yürütülmektedir. Bu projelerde hedefimiz, öğrencilerimizin sağlam ve dengeli bir kişilik yapısına sahip olmaları; mutlu, huzurlu, kişilikli ve başarılı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve sorumluluk bilincini toplumda yaygınlaştırmalarıdır.

  Proje kapsamında öğrencilerimiz bireysel ya da grup çalışmaları ile bilimsel araştırma yöntemlerini kullanmakta, sunumlar yapmakta ve değerlendirme raporları düzenlemektedirler. Toplumsal sorumluluk projelerinin hazırlama aşamaları sürecinde öğrencilerimiz grup sorumluluğu alma, iş birliği yapma, liderlik, girişimcilik, inisiyatif alma gibi birçok yaşam becerisini de kazanmaktadırlar.