Ana Sayfa/İlköğretim/ORTAOKUL/Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve Değerlendirme2020-01-31T12:24:37+03:00

Ölçme ve Değerlendirme

  En yaygın anlamıyla eğitim insan davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istendik yönden değişiklik meydana getirme sürecidir. Eğitim bir süreçtir ve hiç şüphesiz ölçme ve değerlendirme bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme, bireylerin ya da nesnelerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip oluş derecesinin belirlenerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle ifade edilmesidir. Değerlendirme ise, ölçme sonuçlarını bir ölçütle kıyaslayarak ölçülen nitelik hakkında bir karara varma sürecidir. Eğitim süreci içerisinde ölçme ve değerlendirme, sürece ilişkin birçok sorunu görmemize ve bu sorunlara ilişkin tespitler yapmamıza yardımcı olur.

  Eğitim süreci içerisinde, öğrencileri tanımaya-yerleştirmeye yönelik; biçimlendirme-yetiştirmeye yönelik ve değer biçmeye yönelik olmak üzere farklı amaçlarla ölçme ve değerlendirme yapılır ve bu değerlendirmeler sonunda öğrencilere ilişkin çeşitli kararlar alınır. Öğrencilerin yeteneklerinin, gelişim düzeylerinin belirlenmesi sistematik olarak bir ölçme ve değerlendirme gerektirir.

  Özel Arı İlköğretim Kurumlarında ölçme ve değerlendirme çalışmalarının bir parçası olarak öğretim yılı içinde farklı amaçlara yönelik olarak sınav uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar:

  Kalıcılık Testi:

  4-8. sınıf düzeyinde öğrencilerin yeni öğretim yılına başlarken ne tür eksiklikleri olduğunu belirlemek ve ilgili ünite/konuya başlamadan önce gerekli tamamlamaları yapmak amacı ile uygulanmaktadır. Sınav sonuçları, zümrelerin yeni dönem planlarını hazırlama sürecinde kullanılmaktadır.

  Başarı İzleme Testleri:

  4-8. sınıf düzeyinde öğrencilerin ünite düzeyinde öğrenme eksikliklerini belirlemek ve bu eksiklikleri tamamlamaya yönelik çalışmalar yapmak amacı ile uygulanmaktadır. Sınav sonucuna ilişkin öğrenci karnesi AROBER’de yayımlanmakta ve veliye konu ile ilgili bilgilendirme mesajı gönderilmektedir. Öğrenci karnesinde öğrencinin ders netleri, ders başarı grafiği, konu ve kazanım netleri gibi bilgiler ayrıntılı olarak yer almaktadır.

  Deneme Sınavları:

  İlkokul 3-4. sınıf öğrencilerine, merkezi sınavlarda deneyim kazandırmak amacı ile her dönemde bir adet olmak üzere yılda iki kez merkezi deneme sınavı uygulanmaktadır. Ortaokulda (5-8. sınıflara) ise öğrencilerin ortaöğretim programlarına en iyi biçimde hazırlanmalarını sağlamak, onlara merkezi sınavlarda deneyim kazandırmak amacı ile her dönemde üç adet olmak üzere, yılda altı kez merkezi deneme sınavı uygulanır. Zümreler, sınav sonuçları doğrultusunda belirledikleri eksik konu/ kazanımlara yönelik olarak tamamlama çalışmaları yaparlar.

  Yukarıda sözü edilen testlerin hazırlama süreci planlama, hazırlık ve düzenleme işlemlerini kapsayan ve birçok aşamadan oluşan dinamik bir süreçtir ve bu süreçte öğretmenler ve ölçme-değerlendirme uzmanları iş birliği içinde çalışmaktadırlar. Okulumuzda yapılacak sınavlar için öğretim yılı başında sınav takvimi ayrıntılı olarak planlanıp uygulamaya konulmaktadır. Bu amaçla sınav kapsamında yer alacak derslerin kazanımları belirlendikten sonra, testin içeriğini oluşturan çoktan seçmeli maddeler test planı doğrultusunda ilgili öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır. Hazırlanan sorular ARGE Merkezi uzmanlarınca çoktan seçmeli soru hazırlama ilkelerine göre incelenmekte ve gerekli düzeltmeler yapılarak ilgili öğretmenlerle paylaşılmakta ve soru bankasına aktarılmaktadır.