Bilim Şenliği2020-01-31T12:17:48+03:00

Bilim Şenliği

  Öğrencilerimiz; önokul ve ilkokulda yürütülen bilim eğitimi çalışmalarından edindikleri bilgi ve tecrübeleri, ortaokulda düzenlenen “Bilim Şenliği” ile özgün projelere dönüştürmektedirler. Bu etkinlik ile onların araştırma ve incelemelerle edindikleri kuramsal bilgileri bilimsel yöntemlerle birleştirerek günlük yaşama aktarmaları konusunda deneyim kazandırmak, sorun çözmek, üretmek ve öğrencilerimizin bilim okuryazarları olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

  1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren okullarımızda Bilim Şenliği düzenlenmektedir. Bilim Şenliğine katılmak isteyen 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ya da sosyal bilgiler derslerinden istedikleri bir konuda çalışma yaparak Bilim Şenliğine katılabilmektedirler.

  ARGE Merkezi uzmanları öğrenciler ve öğretmenler için bilim şenliği rehberi hazırlamaktadırlar. Hazırlanan bu rehberde bilimsel proje konusunun seçimi, bilimsel araştırma yöntemleri, proje raporunun yazılması, kaynakça yazımı, bilimsel poster hazırlama ilkeleri ve proje sunumunun hazırlanması konularında detaylı bilgiler yer almaktadır. Tüm süreç boyunca ARGE merkezi uzmanları ve ilgili branş öğretmenleri öğrencilerimize rehberlik etmektedirler. Velilerimiz, gönderilen mektup ve kısa mesajlarla süreçten haberdar edilmektedir.

  Bilim Şenliğine katılan projeler, alanında uzman akademisyenler tarafından yaş düzeyine uygunluk, özgünlük, bilimsel bilgilerin doğruluğu, projenin öğrenci ürünü olması, raporlama ve sunum kategorilerinde değerlendirilmektedir.

  Her yıl düzenlenen bir yarışma ile Bilim Şenliğinin sloganı öğrencilerimiz tarafından hazırlanmakta, hazırlanan slogan tüm afiş, broşür ve haberlerde kullanılmaktadır.

  Bilimsel proje hazırlayan öğrencilerimizin edindikleri sorgulama ve bilimsel düşünme becerilerini eğitim yaşantılarına transfer edebildikleri, farklı problemlere bilimsel yollarla çözüm üretip doğru karar verebildikleri, bilime karşı olumlu tutum geliştirdikleri ve özgüvenlerinin geliştiği gözlenmektedir.