Ana Sayfa/ARI ANADOLU LİSESİ, ARI ANADOLU LİSESİ IB DP, ARI FEN LİSESİ, TÜM HABERLER/MUNARC’22 Etkinliğinde Dünya Sorunlarına Çözüm Aradık

MUNARC’22 Etkinliğinde Dünya Sorunlarına Çözüm Aradık

Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi öğrencilerimiz ile MUNARC’22 etkinliğimizi 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında çevrim içi düzenledik.

Günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu çeşitli sorun ve zorlukların tartışıldığı konferans, Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılan delegeleri çevrim içi ortamda bir araya getirdi.

“Küreselleşen Dünyada Engelleri Yıkmak” teması kapsamında yapılan müzakere ve taslak kararlar ile birlikte ülkelerin bu sorunlardan bazılarıyla nasıl mücadele edebileceği ve iş birlikleri yapılabileceği üzerine odaklanıldı. Katılımda yüksek performans gösteren öğrencilere ödülleri kapanış töreninde verildi.

Our maiden MUNARC’22 conducted virtually by the students in Arı Anatolian and Science High School, held from 3-5 June, ended successfully. The conference brought together delegates from different parts of Turkey to deliberate on diverse issues and challenges facing our world today. Sticking to its theme: ‘Shattering Barriers in Globalised World,’ its deliberations and drafted resolutions focused on the best way countries could cooperate in tackling some of these issues. Students showing high performance have been given their awards in the closing ceremony.