Ana Sayfa/ARI ANADOLU LİSESİ, ARI ANADOLU LİSESİ IB DP, TÜM HABERLER/İngilizce Çevrim İçi Panelde “Küresel Kimliğin Rolü”nü Tartıştık

İngilizce Çevrim İçi Panelde “Küresel Kimliğin Rolü”nü Tartıştık

 9 ve 10. sınıf IB DP hazırlık öğrencilerimiz ile küresel sorunlara ilişkin farkındalığımızı artırmak ve İngilizceyi etkin kullanma becerilerimizi göstermeye yönelik bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz “Breaking Artificial National, Cultural, Religious and Ethnic-Based Borders: The Role of Global Identification” konulu çevrim içi panel etkinliğimizi, 26 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirdik.

Dünya vatandaşı olma ve küresel kimlik kazanımının ayrıntılı olarak ele alındığı panelde;  küresel kimlik kazanımı sürecinde karşılaşılan çok çeşitli sorunlarla ilgili görüş ve çözüm önerileri öğrencilerimiz tarafından dile getirildi. Bununla birlikte “Ulusal ve Küresel Kimlik”, “Kültürel Değerler ve Normlar”, “Gençlerde Dünya Vatandaşı Olma Bilinci”, “Kültürlerarası Etkileşim” ve “Küresel Kimlik ve İnsani Değerler” gibi güncel konulara da kapsamlı oturumda yer verildi.

Öğrencilerimizin konuya ilişkin farkındalık oluşturmaya dönük hazırladıkları video gösterimleri ile renklenen oturumda; konuyla ilgili farklı bakış açıları İngilizceyi etkin kullanma becerileri ile ifade edildi.

The Panel titled “Breaking Artificial National, Cultural, Religious and Ethnic-Based Borders: The Role of Global Identification” was Held

Pre-IB students of Arı Private Anatolian High School, organized for the third time, the traditional online panel discussion themed “Breaking Artificial National, Cultural, Religious and Ethnic-Based Borders: The Role of Global Identification”, where they had the chance to raise awareness on global issues such as finding solutions to the obstacles in the way of global citizenship and identity acquisition.

As an IB World School, it is among our primary goals to ensure that our students are caring and sensitive to the society and the world they live in. For this purpose, an online panel was organized by our IB students on December 26, 2022.

In the panel discussion, our 9th and 10th grade Pre-IB DP students expressed their views and suggestions on various problems encountered in the process of global identity acquisition. They also discussed current issues such as “National and Global Identity”, “Cultural Values ​​and Norms”, “Youth Awareness of Being a World Citizen”, “Intercultural Interaction” and “Global Identity and Human Values”.

Video screenings taken by students to raise awareness also presented different perspectives on the subject.

The program, which was broadcast live on the online platform, was watched by many of our students.

2022-12-29T09:28:24+03:00 26 Aralık 2022|ARI ANADOLU LİSESİ, ARI ANADOLU LİSESİ IB DP, TÜM HABERLER|