Eğitim

 •   Arı Önokul olarak, 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilen 3-5 yaş (2016-2015-2014 doğumlu) çocuklar için geliştirilen okul öncesi eğitim programını uygulamaktayız. Çocuklarımıza, alanlarında uzman, kadrolu öğretmenlerimizle; fen-doğa, ana dili, okuma yazmaya hazırlık, kavram ve mutfak çalışmalarıyla bilişsel yönlerini geliştirip zenginleştirebildikleri; oyuncak, kitap, gezi, parti, tiyatro, sinema ve doğum günleri, sanat etkinlikleri, animasyon gösterileri gibi uygulamalarımızla da sosyal yönden gelişebilecekleri etkinliklerle, eğlenerek öğrenmenin ayrıcalığını yaşatmaktayız.

    Bu düşüncelerden yola çıkan Arı Önokul’ da, eğitim koordinatörümüz kontrolünde hazırlanan günlük ve haftalık programlarda, tüm öğrencilere yönelik olarak; müzik etkinlikleri, oyun etkinlikleri, sanat etkinlikleri, fen ve doğa etkinlikleri, kavram çalışmaları yer almaktadır.

    İlköğretim sürecine bir hazırlık olarak düşünülen ve bu yönde planlanan hazırlık grubu eğitim programında, haftada 1 saat Arı İlköğretim Okulu’ndaki bir sınıfta kitap çalışması yapmaktayız. Öğrenim süreçlerinin bir üst basamağı olan İlköğretim’e hazırlık ve adaptasyon programı olarak gerçekleştirilen bu etkinlikte; çocuklarımıza, sınıf içinde oturma, dikkati toplama gibi alışkanlıkların kazandırılması amaçlanmaktadır.

    Çocuklarımızın, aynı eğitim kampüsünde yer alan ilköğretim okulumuzun öğrenci ve öğretmenleriyle tanışıp, kaynaşmaları ve gelecek yıla sosyal yönden de hazırlanmaları sağlanmaktadır.

    5 yaş grubunda uygulanan Matematik çalışmalarına; sayı eğitimi ile başlamakta, II. Dönemde ise toplama ve çıkarmaya geçerek temel bilgileri vermekteyiz. Bu yaş grubunda haftanın çocuğu, okuma-yazma eğitimine hazırlık gibi etkinlikler gruba özgü yapılırken, 3-4-5 yaş gruplarının hepsinde geziler, partiler, mutfak çalışmaları, kitap günü, oyuncak günü ve sergi etkinlikleri yer almaktadır.

    Fen alanında ise çocuklarımızı araştırmaya yönelten, yeni bilgiler kazanmalarına yardımcı olan, yaş gruplarına uygun olan deneylerle, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayan programlar uygulamaktayız.

    Bilgi çağının çocuklarını yetiştirirken öncelikli hedefimiz; iyi bir anadil için gerekli temeli vermektir. İkinci bir yabancı dilin şart olduğu günümüz toplumunda, amacımız; çocuklarımızı İngilizceyle tanıştırmak, şarkı, oyun vb. eğlenceli etkinliklerle İngilizce’ye karşı sempati duymalarını sağlamak ve ikinci bir dili onlara sevdirmektir. İngilizce derslerinde uygulanan programlar Çankaya Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülen Arı Okulları Yabancı Diller Eğitimi Projesi (ARYEP) ile desteklenmektedir.

    Tüm gelişim alanlarının hız kazandığı bu çağlarda çocuklarımızı drama, rehberlik, beden eğitimi, müzik, binicilik, bilim ve teknoloji, bale, satranç, yüzme etkinlikleri ile tanıştırmakta, onlara ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri zengin ortamlar sunmaktayız.

    Çocukların eğitiminde ve gelişiminde en önemli unsur olarak kabul edilen, aile ile işbirliği ve tutarlılığın önemine olan inanç ve deneyimlerimizle, önokulumuzda “Aile Katılım Projesi” ni yürütmekteyiz.

    Amerika’da uygulanan ve başarılı sonuçlara ulaştığı kanıtlanan bu projeyi Türkiye’ye tanıtan okulöncesi eğitim kurumu olarak ilk ve tek olmanın gururunu yaşamaktayız.

  Proje kapsamındaki yazılı materyaller ve “Veli Paylaşım Toplantıları”nın yanı sıra yıl içinde yaptığımız veli toplantıları ve gerekli durumlarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanımız ile birlikte düzenlediğimiz bireysel görüşmelerle aile-okul diyalogumuzu yoğun ve verimli bir biçimde sürdürmekteyiz.

    Her çocuğun yaş dönemine özgü sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkıda bulunacak tüm etkinliklerimizle çocuklarımızın kendini ifade etmesine, arkadaşlık kurup özgüven kazanmasına yardımcı olacak bu çalışmalarda okul-aile işbirliğine önem vermekteyiz.

  AİLE KATILIM PROJESİ

    2000 yılında hem Arı Önokul hem de Arı İlköğretim Okulu I. Kademede eş zamanlı olarak başlatılan Aile Katılım Projesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

    Ailelerin eğitim sürecinde yer almasına olanak veren bu proje ile okul-aile işbirliği ve tutarlılığını sağlamakta, aileleri eğitim süreci ve hedefleri ile ilgili olarak bilgilendirmekte ve onların çocuklarıyla nitelikli iletişim kurmalarına yardımcı olmaktayız.

    Etkili anne baba olma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bu projeyle ailelerin eğitim sürecine katılımlarını aylık ve haftalık olarak gönderdiğimiz; “Önokul’da Bir Haftam”, “Bunlar Bizim Kazandıklarımız” bültenleri, bilgi verici kitapçıklar, “Veli Paylaşım Toplantıları”, “Açık Sınıf”, “Kaynak Kişi”,”İş Yeri Ziyaretleri” gibi etkinliklerle sağlamaktayız.

  COBE

     Arı önokulda öğrencilerimiz İngilizceyi dile karşı olumlu tutum geliştirerek ve yaşayarak öğrenmektedirler. Yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan İngilizce programımız, onların yabancı dil öğrenim süreçlerini sıkılmadan, eğlenerek ve doğal bir ortamda öğrenmelerini sağlamaktadır. Şarkılar, tekerlemeler, oyunlar, videolar, öykü anlatımı, drama etkinlikleri, kuklalar, kitap çalışmaları ve bilgisayar temelli etkinlikler öğrencilerimizin İngilizceyi yaşayarak öğrenmelerini desteklemektedir.

    Bunlara ek olarak 4 ve 5 yaş gruplarımızda yürütülen COBE (Content Based English-İçerik temelli İngilizce) dersimizde de önokul programında yer alan diğer disiplinlerle birlikte ortak bir ders oluşturulmakta ve öğrencilerimizin, sınıf öğretmenleri tarafından öğretilen konuların temel unsurlarının İngilizcesini öğrenmelerini destekleyen çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede de öğrencilerimize onların İngilizceyi bir dersten çok, doğal bir şekilde ve kendiliğinden öğrenebilecekleri bir ortam sağlanmaktadır.