Eğitim

 •    Önokulumuzda uyguladığımız eğitim programları ile öğrencilerimizin sağlıklı büyümelerini, onların motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlardaki gelişimlerini en üst düzeye çıkarmayı ve onlara özbakım becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız.

     Yaş gruplarının gelişim özelliklerine uygun olarak akademik danışmanımız kontrolünde hazırladığımız günlük ve haftalık eğitim programlarımız; çocuk merkezli, esnek, oyun temelli, keşfederek öğrenmeye öncelik tanırken ulusal ve uluslararası değerleri de barındırarak ailelerin sürece katılımını sağlamaktadır.

     Eğitim programlarımızın içerisinde;  

  • Anadili Etkinlikleri
  • Sanat etkinlikleri
  • Fen-doğa çalışmaları
  • Drama etkinlikleri
  • Müzik ve ritim etkinlikleri
  • Matematik etkinlikleri
  • Proje çalışmaları
  • Mutfak etkinlikleri
  • Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları
  • İlkokula uyum süreci uygulamaları yer almaktadır.

     Tüm yaş gruplarımızda geziler, partiler, tiyatro etkinlikleri, mutfak çalışmaları, kitap günü, oyuncak günü ve sergi etkinlikleri yer almaktadır.

     Okulumuzun oluşturduğu dil politikası doğrultusunda bilgi çağının çocuklarını yetiştirirken öncelikli hedefimiz; iyi bir anadil için gerekli temeli vermektir. İkinci bir yabancı dilin şart olduğu günümüz toplumunda, amacımız öğrencilerimizi İngilizceyle tanıştırmak, şarkı, oyun vb. eğlenceli etkinliklerle İngilizceyi onlara sevdirmektir. Öğrencilerimizin İngilizceyi ARYEM (Arı Okulları Yabancı Diller Eğitim Merkezi) çatısı altında yürütülen, iletişim ve etkinlik temelli programlarla yaşayarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktayız.

     Tüm gelişim alanlarının hız kazandığı bu çağlarda öğrencilerimizi İngilizce, drama, müzik, beden eğitimi, rehberlik, satranç, bale, binicilik, yüzme etkinlikleri ile tanıştırmakta, onlara ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri zengin ortamlar sunmaktayız.

  AİLE KATILIM PROJESİ

     Çocukların eğitiminde ve gelişiminde en önemli unsur olarak kabul edilen aile ile iş birliği ve tutarlılığın önemine olan inanç ve deneyimlerimizle, önokulumuzda ‘Aile Katılım Projesi’ni yürütmekteyiz. Amerika’da uygulanan ve başarılı sonuçlara ulaştığı kanıtlanan bu projeyi Türkiye’ye tanıtan bir okulöncesi eğitim kurumu olarak ilk olmanın gururunu yaşamaktayız.

     Ailelerin eğitim sürecinde yer almasına olanak veren bu proje ile okul-aile iş birliği ve tutarlılığını sağlamakta, aileleri eğitim süreci ve hedefleri ile ilgili olarak bilgilendirmekte ve onların çocuklarıyla nitelikli iletişim kurmalarına yardımcı olmaktayız.

     Proje kapsamındaki yazılı materyaller (Bu hafta öğrendiklerim, Bunlar bizim kazanımlarımız, Kim ne dedi? Aylık eğlence bültenleri) ve veli paylaşım toplantılarının yanı sıra yıl içinde yaptığımız veli toplantıları, rehberlik öğretmenimiz ile düzenlediğimiz bireysel görüşmelerle aile-okul diyaloğumuzu yoğun ve verimli bir biçimde sürdürmekteyiz.