Ana Sayfa/Tarihçemiz
Tarihçemiz2022-03-23T11:07:09+03:00

Tarihçemiz

Arı Eğitim Kurumları, Matematik Öğretmeni Sıtkı ALP tarafından 1969 yılında Arı Dershanesinin açılması ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. Yarım asrı aşkın bu eğitim-öğretim hizmetleri bugün önokuldan yükseköğretime uzanan bir kurumlar bütününde yürütülmektedir.

Arı Eğitim Kurumları çatısı altında, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, “Türk Milli Eğitim Sistemi”nin rehberliğinde 1984 yılında Arı Okulları kurulmuştur. Arı Okulları, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde başarılarını artırarak sürdürmenin gururunu yaşamaktadır.

İlk olarak Özel Arı Lisesinin açılmasıyla eğitim-öğretime başlayan Arı Okulları; 1985 yılında Özel Arı İlkokulu1991 yılında Özel Arı Fen Lisesi2000 yılında ise Arı Önokulun açılmasıyla her yaş düzeyindeki öğrenciye eğitim-öğretim olanağı sunan bir kurumsal kimliğe kavuşmuştur. 2014-2015 eğitim–öğretim yılından itibaren Özel Arı Anadolu LisesiUluslararası Bakalorya Diploma Programını uygulayan bir “Dünya Okulu” olarak akredite edilirken Özel Arı Önokul ve Özel Arı İlkokulunun “Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı”na (IB PYP) adaylık başvuru süreci 02 Eylül 2021 tarihinde IB yetkililerince resmileştirilmiştir.

Arı Okulları yetkin, deneyimli, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı bir eğitim kadrosu ile mutlu, öz güvenli, başarılı, araştıran-sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmekte; onları geleceğe donanımlı bir biçimde hazırlamaktadır.

Eğitimci Sıtkı ALP, 01.10.1996’da  yükseköğretim alanında da hizmet verebilmek, başarılı öğrencileri desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunabilmek amacıyla Sıtkı ALP Eğitim Vakfını (SAEV)  kurmuştur. SAEV tarafından da 09.07.1997’de  bilim ve teknolojinin üretilmesinde ve uygulanmasında öncü olma, yüksek insan hakları bilincine ulaşma ve uluslararasılaşma vizyonuyla  Çankaya Üniversitesi kurulmuştur.

Her öğrenciyi özellikleri ve gereksinimleri ile bir birey olarak ele alan, eğitimin tüm basamaklarını bir üst basamağın gereksinimlerini bilerek yapılandıran, çağdaş yöntem ve teknikleri kurum kültürüne uyarlayarak uygulayan Arı Okulları; yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü proje ve etkinliklerle öğrencilerinin “Bütüncül ve Çok Yönlü Gelişim”lerini hedeflemektedir. Okul-üniversite sinerjisine dayalı bir eğitim modeline sahip olan Arı Okulları, eğitim-öğretimdeki yeni yöntemleri ve gelişmeleri, kuram ile uygulamayı birleştiren bir yaklaşımla ele almakta; eğitim-öğretim programlarını Çankaya Üniversitesi ile iş birliği içinde tasarlayarak yürütmektedir.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının mart ayından itibaren, sağlığı önceleyerek uzaktan eğitim için gerekli alt yapı oluşturulmuş; öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecindeki becerilerini geliştirmeye dönük mesleki çalışmalar yürütülmüştür. İçinde bulunulan dijital çağda, yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim modeli de eğitim-öğretimde yer alacağından öğrencilerin sınıf düzeyleri ve farklı gereksinimleri doğrultusunda her iki eğitim modelini de kapsayacak programlara yer verilmesi planlanmaktadır.

 Arı Eğitim Kurumları, okul öncesi eğitimden yaşam boyu öğrenmeye uzanan nitelikli ve başarılı çalışmaları ile gelecekte de mezunları, öğrencileri, velileri ve tüm çalışanları ile nice başarıların öncüsü olmaya devam edecektir.