Ana Sayfa/Tarihçemiz
Tarihçemiz2024-04-03T14:20:42+03:00

Tarihçemiz

Arı Eğitim Kurumları, Matematik Öğretmeni Sıtkı ALP tarafından 1969 yılında Arı Dershanesinin açılması ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. Yarım asrı aşkın bu eğitim-öğretim hizmetleri, bugün önokuldan yükseköğretime uzanan bir kurumlar bütününde yürütülmektedir.

Arı Eğitim Kurumları çatısı altında, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, “Türk Milli Eğitim Sistemi”nin rehberliğinde 1984 yılında Arı Okulları kurulmuştur. Arı Okulları, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde başarılarını artırarak sürdürmenin gururunu yaşamaktadır.

İlk olarak Özel Arı Lisesinin açılmasıyla eğitim-öğretime başlayan Arı Okulları; 1985 yılında Özel Arı İlkokulu1991 yılında Özel Arı Fen Lisesi2000 yılında ise Arı Önokulun açılmasıyla her yaş düzeyindeki öğrenciye eğitim-öğretim olanağı sunan bir kurumsal kimliğe kavuşmuştur. 2014-2015 eğitim–öğretim yılından itibaren Özel Arı Anadolu LisesiUluslararası Bakalorya Diploma Programını uygulayan bir “Dünya Okulu” olarak akredite edilmiştir. Bu vizyon ile birlikte, lise öğrencilerine YGS’nin yanı sıra yurtdışı üniversite başvuru süreçleri için danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Dünya genelinde öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim almasını sağlayan Oxford AQA International GCSE programına akredite olan Özel Arı Okullarında; 2 yıllık programı tamamlayan 10. sınıf öğrencileri, İngilizceden uluslararası geçerliliği olan bir sertifikayı almaya hak kazanmaktadır. Özel Arı Anadolu Lisesi ve Özel Arı Fen Lisesi ayrıca, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik olarak IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) sınav merkezi çalışmalarını da yürütmektedir. Bununla birlikte Arı Önokul ve Özel Arı İlkokulu;  2023 yılında resmi olarak Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı (IB PYP) için yetkilendirilen bir “Dünya Okulu” olarak kabul edilmiştir.

Arı Okulları yetkin, deneyimli, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı bir eğitim kadrosu ile öğrencilerinin, mutlu, öz güvenli, başarılı, araştıran-sorgulayan, dönüşümlü düşünen, iletişim becerileri gelişmiş,  riski göze alan, akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamakta; onları geleceğe donanımlı bir biçimde hazırlamaktadır. Her öğrenciyi özellikleri ve gereksinimleri ile bir birey olarak ele alan, eğitimin tüm basamaklarını bir üst basamağın gereksinimlerini bilerek yapılandıran, çağdaş, yöntem yaklaşım ve teknikleri kurum kültürüne uyarlayarak uygulayan Arı Okulları; yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü proje ve etkinliklerle öğrencilerinin “Bütüncül ve Çok Yönlü Gelişim”lerini hedeflemektedir.

Arı Okullarının çağdaş ve nitelikli eğitim yolculuğunda kurucu eğitimci Sıtkı ALP, 1996 yılında  yükseköğretim alanında da hizmet verebilmek, başarılı öğrencileri desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunabilmek amacıyla Sıtkı ALP Eğitim Vakfını (SAEV)  kurmuştur. SAEV tarafından da 1997 yılında bilim ve teknolojinin üretilmesinde ve uygulanmasında öncü olma, yüksek insan hakları bilincine ulaşma ve uluslararasılaşma vizyonuyla  Çankaya Üniversitesi kurulmuştur. Çankaya Üniversitesi pek çok alanda yaptığı akreditasyon çalışmaları ile uluslararası platformda seçkin bir üniversite olarak hizmet vermektedir.

Çankaya Üniversitesi ile okul-üniversite sinerjisine dayalı bir eğitim modeli uygulamaya başlayan Arı Okulları, eğitim-öğretimdeki yeni yöntem ve gelişmeleri, kuram ile uygulamayı birleştiren bir yaklaşımla ele almakta; eğitim-öğretim programlarını yerel, ulusal ve uluslararası bir kapsamda yürütmektedir.

Kovid-19 pandemisinde akademik iş birliğinin gücüyle deneyimlerini paylaşan ve teknolojik alt yapılarını birleştiren Arı Okulları ve Çankaya Üniversitesi süreci etkin bir biçimde yürütürken uzaktan eğitim çalışmaları başarıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitimin zaman ve mekân sınırlılığını ortadan kaldıran çevrim içi eğitim çalışmaları, Arı Okullarında odak gruplarda, Çankaya Üniversitesinde proje grupları, sürekli eğitim merkezi çalışmaları ve lisansüstü eğitim programlarında sürdürülmektedir.

Arı Eğitim Kurumları, okul öncesi eğitimden yaşam boyu öğrenmeye uzanan nitelikli ve başarılı çalışmaları ile gelecekte de mezunları, öğrencileri, velileri ve tüm çalışanları ile nice başarıların öncüsü olmaya devam edecektir.