//Stratejik Planımız
Stratejik Planımız 2017-09-09T14:13:16+03:00

Stratejik Planımız

  Arı Okulları olarak amacımız, eğitimde iyi örnekler oluşturmak, kalite ve verimliliği artırmak, kurumsal hedeflere ulaşabilmek, hızla ilerleyen teknolojiyi yakından izlemek, çağdaş yaklaşımları uygulamak ve özgün çalışmalar ortaya koyabilmektir. Bu amaçlar doğrultusunda okullarımızda stratejik plan çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Hazırladığımız stratejik planla çalışmalarımızın mükemmelleştirilmesi, değişikliklerin bir plan çerçevesinde ve ölçüm sonuçlarına dayandırılarak yapılması, tüm paydaşlarımızın yönetimin bir parçası haline getirilmesi, çalışanlarımızın değişim ve gelişim kavramlarını içselleştirmeleri sağlanmaktadır.

  Okullarımızdaki stratejik planlama süreci, kurumumuzun vizyonu, misyonu, temel değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Stratejik Plan, kurumumuzun tüm kademelerinde görev yapan çalışanların katılımlarını ve yöneticilerin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil etmektedir.

  Okullarımızın tüm kademe, merkez ve birimlerinde 2010 yılından itibaren uygulamaya başladığımız stratejik plan ile ilgili çalışmalar süreçte yapılan toplantılarla izlenmektedir. Bu toplantılar ile hazırladığımız stratejik planın gerçekleştirilme düzeyi sorgulanmakta, gerekli düzeltme ve güncellemeler yapılarak çalışmalar sürdürülmektedir.

  Arı Okulları olarak, kendini mesleğine adamış, öğrencilerini ve öğretmeyi seven eğitimcilerimizle, eğitimi sevgiyle bütünleştiriyor, ”sürekli öğrenen bir kurum olma” ilkesi doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu bağlamda yürüttüğümüz mesleki gelişim programlarımızı, yaz döneminde yaptığımız zümre çalışmalarımızı, proje ve etkinliklerle ilgili hazırlıklarımızı çok önemsiyoruz. Bünyemizdeki 5 okulun eğitim-öğretim ortamlarında yaptığımız iyileştirmeler ve sahip olduğumuz teknolojik donanımla, eğitim öğretim süreçlerimizin niteliğini daha da artırarak daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyoruz.

  Hedefimiz; alt yapımız, donanımımız ve köklü kurum kültürümüzle, deneyimli ve başarılı öğretim kadromuz, etkin öğretim programlarımız, akademik, sosyal, kültürel ve sportif proje ve etkinliklerimizle, ulusal ve uluslararası platformlarda öne çıkacak bireyler yetiştirmektir.

WordPress Image Lightbox Plugin