IB DP Öğretim Modeli2020-02-01T11:40:38+03:00

IB DP Öğretim Modeli

IB DP uyguladığı uluslararası program ile ortak bir öğretim programı ve değerlendirme yapısı kurarak dünyanın farklı ülkelerindeki 16 – 19 yaş aynı donanımlara sahip olma fırsatı sunar.

International Baccalaureate Diploma Program
https://ibo.org/programmes/diploma-programme/ sitesinden çeviri yapılmıştır.

IB Diploma programı modelinin merkezinde yer alan ve programın merkezini oluşturan üç temel öge Bilgi Kuramı (TOK), Yaratıcılık- Etkinlik-Hizmet  (CAS) ve Bitirme Tezi (Extended Essay) bulunmaktadır.

Bu unsurları çevreleyen, her biri diğerleriyle ile bağlantılı olan ve iki yıl içinde tamamlanması gereken altı ders grubu vardır:

Grup 1: Dil ve Edebiyat Dersleri

Grup 2: Dil Edinimi

Grup 3: Bireyler ve Toplumlar

Grup 4: Fen Bilimleri

Grup 5: Matematik

Grup 6: Sanat