Ana Sayfa/Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IB DP)/IB DP Merkez Bileşenleri (IB DP Core)
IB DP Merkez Bileşenleri (IB DP Core)2020-02-01T11:42:04+03:00

IB DP Merkez Bileşenleri (IB DP Core)

TOK (Bilgi Kuramı-Theory of Knowledge ) :

IB Diploma Programı´na özgü bir derstir ve iki yıllık öğretim programına yayılacak biçimde en az 100 saat çalışılmalıdır.

Bireylerin ve toplulukların bilgiyi nasıl oluşturdukları ve bunun nasıl eleştirel bir şekilde incelendiğine dair farkındalık geliştirmeyi hedefleyen TOK dersi akademik disiplinler ile “bilginin doğuşuna sorgulayıcı olarak yaklaşım” arasında bağlantı kurmayı hedefler.

CAS (Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet – Creativity, Activity, Service) :

Öğrencilerin iki yıllık IB programında en az 18 ay boyunca CAS çalışması yapmaları ve bu çalışmalarda yaratıcılığa, etkinliğe ve toplum hizmetine eşit miktarda zaman ayırmaları, bu unsurların en az bir tanesiyle ilgili CAS Projesi yapmaları beklenir.

Extended Essay (Bitirme Tezi) :

Öğrenci seçtiği altı dersten birinin belirli bir konusu üzerine okuldan bir danışman öğretmen gözetiminde kişisel olarak bilimsel bir araştırma yapar ve bulgularını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak 4000 kelimelik uzun bir deneme haline getirir.