IB DP’de Değerlendirme2023-10-19T11:50:32+03:00

IB DP’de Değerlendirme

IB DP’de değerlendirme kriterlere dayalı olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerin iki yıllık süreç içerisinde her dersten yerine getirmeleri gereken iç değerlendirme yükümlülükleri ve iki yıllık sürecin sonunda mayıs ayı içerisinde katılacakları dış değerlendirme sınavları vardır. Bir dersin notu o dersin iç ve dış değerlendirmelerinden elde edilen puanlar ile belirlenir.

DERS İÇ DEĞERLENDİRME ve DERS NOTUNA ETKİSİ DIŞ DEĞERLENDİRME
Grup 1: Edebiyat –          Bireysel Sözlü Anlatım %15

–          İleri Sözlü Sunum %15

 

 

 

Grup 2: İngilizce –          Bireysel Sözlü Sunum %25
Grup 3: 20. Yüzyıl’da Türkiye –          Araştırma Ödevi  %40
Grup 4: Fen Bilimleri –          Bireysel Araştırma Ödevi % 20
Grup 5: Matematik –          Araştırma Ödevi  % 20

 

Her grup dersinin notu en çok 7 ve merkez bileşenlerinin (CAS, EE ve TOK) nota etkisi en çok 3 puandır. Her dersten ve merkez unsurlarından alınan puanların toplamı 24 ve üzeri olan, aynı zamanda CAS, EE ve TOK yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler IB diploması almaya hak kazanır. Öğrencinin IB diploması alabilmesi için üç standart düzey (SL) ve üç ileri düzey (HL) olmak üzere altı ders alması ve standart düzey için 150 saat, ileri düzey için 240 saatlik programı tamamlaması gerekmektedir.