/, TÜM HABERLER/Öğrencilerimizi “Transdisciplinary BeeTEAM Projesi” İle İlgili Bilgilendirdik

Öğrencilerimizi “Transdisciplinary BeeTEAM Projesi” İle İlgili Bilgilendirdik

İlköğretim Kurumları 4. sınıf öğrencilerimize yönelik İlkokul İngilizce Zümresi rehberliğinde yürüttüğümüz ‘‘Transdisiplinary BeeTEAM Projesi” ile ilgili 31 Ekim 2019 tarihinde bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdik.

Yabancı diller, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilimleri, matematik, beden eğitimi ve görsel sanatlar zümrelerinin iş birliği içinde çalıştığı disiplinler arası projenin ilk adımında ortak kavram ve temalar belirledik. Belirlediğimiz kavramlar ve temalar ile ilgili olarak da ulusal öğretim programları ve İngilizce dersleri koşutunda çalışmalarımıza başladık.

Etkin, kalıcı öğrenmenin sağlanması ve öğrenilen bilgilerin içselleştirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu proje ile ilgili tüm süreci toplantıda öğrencilerimizle ayrıntılı olarak paylaştık.

Öğrencilerimizin etkin katılımıyla etkileşimli olarak gerçekleştirdiğimiz sunumumuzu soru-yanıt etkinliği ile tamamladık.

We Informed Our Students About ‘Transdisciplinary BeeTEAM Project’

We made an informative presentation on ‘Transdisciplinary BeeTEAM Project’ for 4th graders on October 31th, 2019.

2019-12-16T13:05:53+03:00 31 Ekim 2019|ARI İLKÖĞRETİM KURUMLARI, TÜM HABERLER|
WordPress Image Lightbox Plugin