Ana Sayfa/ARI İLKÖĞRETİM KURUMLARI, TÜM HABERLER/MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

“YARATICI YAZMA” SEMİNERİ

    Yaratıcı yazma, bir anlamda “özgürce yazabilmek” demektir. En genel anlamıyla duyguları, düşünceleri, izlenimleri, hayalleri ifade etmeye yarayan bir yazma biçimidir. Amacı okuru bilgilendirmek değil, etkilemektir.

      25 Ağustos 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma TÜRKYILMAZ, Arı Spor ve Dinlenme Tesisleri’nde sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenlerine yönelik “Yaratıcı Yazma” konulu bir seminer verdi.

    Bu doğrultuda öğretmenlerimiz merak ettikleri soruları seminerde konuşmacımıza yönelterek yaratıcı yazma becerileri ile ilgili cevap aldılar. Verimli ve keyifli geçen bu paylaşımın sonunda öğretmenlerimiz 2015-2016 eğitim-öğretim yılı içinde konuyla ilgili edindikleri bu değerli bilgileri sınıf ortamında da kullanacaklarını bildirdiler.

PREPARATION FOR THE SEPTEMBER” KONULU SEMİNER

      Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bülent İNAL, 25 Ağustos 2015 tarihinde yabancı dil öğretmenlerine yönelik “Preparation for The September” konulu seminer çalışması yaptı.

“BİLİMSEL İLETİŞİM” SEMİNERİ

     Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, 25 Ağustos 2015 tarihinde “Bilimsel İletişim” konulu seminer gerçekleştirdi. Fen, matematik ve sosyal bilgiler öğretmenlerimizin katıldığı seminerde Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU; “Bilimsel iletişim nedir?”, “Bilimsel iletişimin özellikleri nelerdir?” konularında bilgi verdi.

ORTAK DİL BECERİSİ GELİŞTİRME” TOPLANTISI

       Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bülent İNAL,   26 Ağustos 2015 tarihinde, yabancı dil öğretmenlerinin katıldığı “Ortak Beceri Geliştirme” konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Dr. Bülent İNAL bu toplantıda aynı zamanda “E-Twinning”, “Destination Imagination” ve “Erasmus” ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

“ÖĞRETMENİN SINIF LİDERLİĞİ” KONULU EĞİTİM SEMİNERİ

      26 Ağustos 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet AYDIN, Arı Okulları Konferans Salonu’nda ilkokul ve ortaokul öğretmenlerimize yönelik “Öğretmenin Sınıf Liderliği” konulu seminer gerçekleştirdi.

       Prof. Dr. İnayet AYDIN; liderlik rolünün günümüzde öğretmenlerin değişen profiline eklenen niteliklerden biri olduğunu belirtti. Yeni eğitim anlayışında bilgiyi aktaran öğretmenden çok; öğrenciye, veliye, okul çevresine ve meslektaşlarına öğrenmede, bireysel ve toplumsal gelişimde ön ayak olabilecek ve yol gösterecek lider öğretmen modelinin değer kazandığını sözlerine ekledi. Verimli ve keyifli geçen bu paylaşımın sonunda öğretmenlerimiz Prof. Dr. İnayet AYDIN’a verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ettiler.

EĞİTİMDE SÖYLEM DESENLERİNİN KULLANIMI” İLE İLGİLİ SEMİNER

        27 Ağustos 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI, tablet sınıfında Türkçe, fen, matematik ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin katıldığı “Eğitimde Söylem Desenlerinin Kullanımı” konulu seminer gerçekleştirdi.

      Doç. Dr. Gültekin ÇAKMAKÇI, farklı iletişim yaklaşımları hakkında öğretmenlerimize bilgi verdi. İnteraktif-otoriter ve interaktif-diyaloglu, interaktif olmayan-otoriter ve interaktif olmayan-diyaloglu iletişim yaklaşımlarındaki öğretmenlerin özellikleri ile ilgili açıklama yaparak günlük yaşamdan örnekler verdi.

“ETKİLİ OKUL VE ETKİLİ YÖNETİCİLER” KONULU SEMİNER

      Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnayet AYDIN, 27 Ağustos 2015 tarihinde tüm okul yöneticilerimize yönelik seminer çalışması gerçekleştirdi.

     Okuldaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin genel amacının bir ülkenin geleceği olan çocukların bilgi, beceri ve davranış olarak sağlıklı ve donanımlı biçimde yetişmelerini sağlamak olduğunu belirten Prof. Dr. İnayet AYDIN bu doğrultuda okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin başında okul yöneticilerinin bulunduğunu söyledi. Okul yöneticilerinin bilgi, beceri ve davranışlarının başta öğrenci ve öğretmenler olmak üzere eğitici olmayan personel ve öğrenci velileri üzerinde etkili olduğunu ifade eden Aydın eğitim sisteminin temelini okulların oluşturduğunu ve okul yöneticilerinin belirli yeterliklere sahip olması gerektiğini söylerine ekledi.

21.YÜZYILDA ÖĞRETMEN OLMAK” KONULU SEMİNER

     Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, 28 Ağustos 2015 tarihinde ilkokul ve ortaokul öğretmenlerimize yönelik “21. Yüzyılda Öğretmen Olmak” konulu semineri gerçekleştirdi. Verimli ve keyifli geçen bu paylaşımın sonunda öğretmenlerimiz Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU’ya verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ettiler.

“FELSEFE EĞİTİMİ” KONULU SEMİNER

      Dr. Nihan Akkocaoğlu, 28 Ağustos 2015 tarihinde 3. sınıf öğretmenlerimize yönelik “Felsefe Eğitimi” konulu seminer verdi. Çağdaş felsefe eğitiminin anlam, amaç ve yönetimi konusunda bilgi veren Dr. Nihan Akkocaoğlu, seminerde öğretmenlerimizin sorularını yanıtladı. Konuşmacımız ayrıca konunun merak edilen yönleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

IN-HOUSE TRAINING SEMİNARS WITH PUBLISHERS” KONULU SEMİNER

       Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bülent İNAL, 28 Ağustos 2015 tarihinde yabancı dil öğretmenlerimize yönelik “In-House Training Seminars with Publishers” konulu seminer çalışması gerçekleştirdi.

1

2

3

2015-08-28T17:15:03+03:00 28 Ağustos 2015|ARI İLKÖĞRETİM KURUMLARI, TÜM HABERLER|