Kanada’da Yükseköğretimi Tanıdık

Kanada Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve eğitim danışmanları, öğretmen ve yöneticilerimize Kanada’da yükseköğretimi anlatan bir bilgilendirme toplantısı yapmak üzere 31 Ekim 2019 tarihinde okulumuzu ziyaret etti.

Yapılan kapsamlı sunumda Kanada’da yükseköğretim, değişim programları ve destekleyici akademik programlar ile ilgili öğretim kadromuza etkin bir süreç tanıtımı yapıldı.

Higher Education in Canada

Canadian Ministry of Education officials and educational consultants visited our school on 31st October 2019 to hold an informative meeting on higher education in Canada for our teachers and administrators.

In this comprehensive presentation, an effective process was presented to our teaching staff about higher education, exchange programs and supportive academic programs in Canada.

WordPress Image Lightbox Plugin