IB TANITIM TOPLANTISI

Lisemizde önümüzdeki eğitim-öğretim yılı uygulamayı planladığımız IB Diploma Programı için 20 Mart 2014 Perşembe günü Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Engin İNAL başkanlığında ortaokul 8. sınıf öğrencilerimize yönelik bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

Yüksek etik ve akademik standartlara ve kültürlerarası bilince sahip bireyler yetiştirme felsefesine odaklı bir program olan IB’den mezun olan öğrenciler okulumuzda iki diploma almaya (MEB ve IB) hak kazanarak mezun olacaklardır. Program dili İngilizce olduğu için öğrenciler İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

Programın tüm dünyada ve ülkemizde bu kadar kabul görmesinin nedeni, öğrencilerin akademik ve bireysel anlamda üniversiteye ve yaşama hazırlanmasıdır.

Akademik yönü güçlü olan bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz üniversite giriş sınavlarında ülkemizde istedikleri bir üniversiteye girebilecekleri gibi birçok vakıf üniversitesinde yatay geçiş ve burslu okuma şansı elde edeceklerdir.

Ayrıca Amerika ve Avrupa’da önde gelen Harvard, Oxford, Cambridge gibi pek çok üniversite IB Diploması olan öğrencilere öncelikli olarak üniversitelerine giriş hakkı tanımaktadırlar.

1