Ana Sayfa/ARI İLKÖĞRETİM KURUMLARI, BAŞARILAR, TÜM HABERLER/ARI OKULLARINA ETWINNING ULUSAL KALİTE ETİKETİ ÖDÜLÜ

ARI OKULLARINA ETWINNING ULUSAL KALİTE ETİKETİ ÖDÜLÜ

Arı Okulları tarafından İspanya, İngiltere, Estonya, İtalya ve Polonya’nın ortaklaşa çalışmaları ile “Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı” kapsamında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında “MIDAS (Motivating Interest and Determination to Success)” adlı Comenius Projesi yürütülmeye başlamıştır.

Bu proje ile öğrencilerin akademik gelişimleriyle birlikte toplumsal değerleri benimseyerek kurallara uyabilen, kendi haklarına sahip çıkabilen, başkalarının haklarına saygı gösterebilen bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Proje ortağı olan 5 Avrupa Birliği ülkesi okullarıyla birlikte Arı Okullarının öğretim programlarına “Sosyal Beceri Eğitimi” dahil edilmiştir. Proje uygulanırken, literatür taraması yapılmış, proje ekibi ve çalıştırılacak olan öğrenci grubu belirlenmiş, proje ekibindeki tüm öğretmenlere sosyal becerileriyle ilgili 3 oturumdan oluşan uygulamalı bir eğitim verilmiş, profilleri belirlenen sınıfların gereksinimlerine uygun olarak öğretilmesi gereken beceriler belirlenmiş ve ilgili materyaller hazırlanarak öğrencilere ev ödevleri verilmiştir.

Özel Arı İlkokulunda tamamlanan sosyal beceri temelli eğitici eğitim programlarıyla, öğrencilerin duyguları ayırt edebilmelerinde ve kendilerini ifade edebilmelerinde de farkındalıklarının arttığı gözlemlenmiştir. Becerilerin kalıcılığının sağlanmasındaki en önemli unsur eğitim ortamlarında tutum birliğinin sağlanması ve öğretilen becerilerin pekiştirilmesidir. Bu nedenle sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin etkinlikleri birlikte yürütmeleri ve öğrencilere ev ödevi verilerek ailelerin de programa katılımı sağlanmıştır.

MIDAS (Motivating Interest and Determination to Achieve Success) adlı Comenius Projemiz, eTwinning Platformu Ulusal Destek Servisi tarafından “Pedagojik Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Müfredat ile Entegrasyon, Ortak Okullar Arasında İş Birliği, Teknoloji Kullanımı, Sürdürebilirlik ve Aktarılabilirlik, Sonuç ve Faydalar”  ölçütleriyle genel değerlendirme yapılarak, okulumuzdaki uygulamalar ölçütlerin tamamına uygunluk göstermiş ve eTwinning Ulusal Kalite Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Bu kalite etiketiyle proje kapsamında yaptığımız çalışmaların yüksek düzeye ulaştığı somutlaştırılmıştır.

1 2

3 4

5 6

7

2014-07-08T15:55:15+03:00 8 Temmuz 2014|ARI İLKÖĞRETİM KURUMLARI, BAŞARILAR, TÜM HABERLER|