Önokul Velilerimizi “Uluslararası Bakalorya (IB)İlk Yıllar Programı” ile İlgili Bilgilendirdik.

06 Ocak 2022

Önokul velilerimize yönelik “Arı Önokulda Uluslararası Bakalorya (IB)İlk Yıllar Programı” adlı bilgilendirme toplantımızı; yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin katılımıyla 5 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdik.

Önokul Müdürümüz Neşe Sayın’ın konuşmasıyla başlayan toplantıda, “Arı Önokulda Uluslararası Bakalorya (IB)İlk Yıllar Programı” IB Akademik Danışmanımız Dr. Bülent İnal ve IB PYP Koordinatörümüz Tayfun Şen tarafından ayrıntılı olarak velilerimize aktarıldı.

Akreditasyon sürecinden PYP eğitim programı ve yaklaşımına, önokul eğitim programından PYP eğitimi ile ilişkilendirilen eğitim programlarına ve PYP eğitim yaklaşımı ile önokul programlarının ilişkilendirilmesine kadar pek çok konuda toplantıda ele alındı.

Kapsamlı bilgilendirmelerinin ardından toplantıda son sözü alan ve kurumuzda PYP PYP okulu olmayı seçme nedenlerini açıklayan Genel Müdür Yardımcımız Dr. Seva Demiröz; “Disiplinlerüstü tutum ve vizyon için merak, saygı, iletişim ve dinleme becerileri, ekip olma, açıklık, tolerans, açık görüşlülük, kapsayıcı olma, öğrenmeyi öğrenme becerilerinin kazanılmış olması gerekiyor. PYP, öğrenmeyi yerel, ulusal ve küresel topluluklar içine konumlandırarak tüm ekosistemi içine alan, dünyaya dair ortak bir anlayış geliştirir, her şeyin ve herkesin karşılıklı bağımlığının altını çizer. Yaşadığımız küresel salgın ya da iklim sorunlarında deneyimlediğimiz gibi.” dedi. Demiröz, “Çağımızın gerektirdiği becerileri öğrencilerimize uluslararası kalite güvencesi ile kazandırabilmek amacıyla PYP akreditasyonu için heyecanla, yoğun bir biçimde çalışıyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Önokul Öğrencilerimiz ile Yeni Yılı Eğlenceli Etkinliklerle Kutladık.Şampiyon Öğrencilerimiz Önokul Öğrencilerimizle “Basketbol Gösterisi”nde Buluştu.