//Kütüphane – Lise
Kütüphane – Lise 2017-12-26T13:44:46+00:00

Kütüphane

  Arı Okulları olarak, bilgiye gereksinim duyan, bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin lise yılları ve IB DP sürecinde, araştırma yapmak için en güvenilir ortam olan okul kütüphanesinde okuma ve yazma alışkanlıklarını çeşitlendirmelerine, farklı türde basılı, görsel ve elektronik ortamda bulunan kaynaklarla tanışmalarına, araştırma becerilerini geliştirmelerine ve etkin çalışmalarına olanak sağlıyoruz. Kütüphane hizmetlerimizle, sürekli değişen bilgi teknolojilerinin egemen olduğu dünyamızda paydaşlarımızın yerel, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişimini sağlayarak eğitim-öğretim programımızı destekliyoruz. Kütüphanemizi öğrenci merkezli bir eğitim-öğretim alanı olarak kabul ediyor; süreçte öğrencilerimize kazandırdığımız değerleri okul kütüphanemizin kullanımı yoluyla pekiştirmeye çalışıyoruz.

  Akademik dürüstlüğün; üyeleri olduğumuz küresel bilgi dünyasına, içinde yaşadığımız topluma, birbirimize ve kendimize yönelik sorumluluklarımızın başında geldiğini biliyor; tüm okul paydaşları olarak, kütüphanemizde çalışmalarımızı akademik dürüstlük ilkeleri doğrultusunda yürütüyoruz.

  Okul topluluğumuzun gereksinimlerini karşılayacak donanıma sahip olan kütüphanemizde;

  • Her öğretim yılı başında kütüphane tanıtımı yapıyor; öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik çeşitli kullanıcı eğitimleri veriyoruz.
  • Öğrencilerimizi sorgulayarak öğrenmeye teşvik ediyor, onlara uygulamalı akademik dürüstlük eğitimi veriyoruz.
  • Kütüphane kullanımını öğrencilerimizin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmeyi, serbest zamanlarında da kütüphaneleri kullanan bireyler olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
  • Müfredat ve dersler çerçevesinde kitap koleksiyonumuzu güncel tutuyoruz.
  • Kütüphane içerisinde bulunan bilgisayarlarda, öğrencilerimize çevrimiçi katalog taraması yapabilme olanağı sunuyoruz.
  • Kütüphaneler Haftasında yaptığımız okul içi etkinliklerle ve iç yayınlarla öğrencilerimize Kütüphaneler Haftasının anlam ve önemini anlatıyoruz.
  • Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencilerimizin kütüphane kaynakları ile doğru kaynakça yazımını öğrenmelerini sağlıyoruz.
  • Modern Dil Derneğinin yayınladığı uluslararası standartlardan biri olan MLA’in güncel basımına göre öğrencilerimizce hazırlanan araştırma raporlarında kaynakça kullanımını denetliyoruz.
  • Kütüphane multimedya merkezimizde kullanıma açık olan workshop odalarımızda, öğrencilerimizin belgesel, film ve video içeriği izlemelerine, ayrıca sunum çalışmaları yürütmelerine olanak sağlıyoruz.
  • Tüm paydaşlarımıza elektronik veri tabanlarının etkin kullanımı hakkında birebir destek sunuyoruz.