Laboratuvarlar 2017-10-02T10:11:14+00:00

Laboratuvarlar

  Okulumuzda yürütülen deneysel gözlem – nicel ölçümlere dayanan ve teknolojik gelişmelerin kaynağı olarak kabul edilen Fen Bilimleri derslerinin amacı; derslerde elde edilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilen, sorgulayıcı ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, çağın teknolojisini etkin biçimde kullanabilen ve bu teknolojiyi bilimle sentezleyebilen bireyler yetiştirmektir.

  Tüm laboratuarlarımız ilgili branşlarda deney ve proje çalışmaları yapmak üzere teknoloji destekli donatılmıştır. Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuarlarımız teknik donanımları sayesinde öğrencilerimize akademik araştırma, sorgulama, gözlem yapma, eleştirel bakış açısı kazanma, neden sonuç ilişkisi kurma gibi beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. 3D laboratuarında ise öğrencilerimizin farklı öğrenme stillerine yönelik olarak video ve animasyonlarla zenginleştirdiğimiz öğretim materyallerimizle, soyut ve anlaşılması güç olan konularla ilgili kazanımlarının kalıcı olmasını hedeflemekteyiz.