Kayıt Bilgileri 2018-09-10T13:58:41+00:00

Kayıt Bilgileri

9. SINIF EĞİTİM BURSLARI
  • Sıtkı ALP Eğitim Vakfınca (SAEV) Türkiye genelinde ortaokulların 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan sınavda başarılı olanlara, Özel Arı Anadolu Lisesindeki öğrenimleri süresince “Üstün Başarı Bursu” adı altında karşılıksız %100 eğitim bursu verilecektir.
KAYIT BİLGİLERİ

           Okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile dengi resmi okul yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

           Ancak;

  • (a) 9. Sınıflara öğrenci kaydı; –  Öncelikle aynı kurucuya ait ortaokulun 8. sınıf öğrencilerinin kaydı yapılır.- Kontenjanın dolmaması durumunda; Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenleyeceği Merkezi Sınav sonucuna göre kontenjan dâhilinde öğrenci kaydı yapılır.
  • (b)  Uluslararası Bakalorya Programı (IBDP ) sınıflarına öğrenci kaydı;– Aynı kurucuya ait ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin 6, 7 ve 8.sınıf ağırlıklı not ortalaması esas alınır.- Bu öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavındaki başarı durumu ve rehberlik – psikolojik danışma servisinde yapılacak görüşmeler sonucunda kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.- Kontenjan dolmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığının düzenleyeceği Merkezi Sınav sonucuna göre alınacak öğrenciler için de aynı işlemler yapılır.
NAKİLLER
 
  • Özel Arı Anadolu Lisesinin 9, 10, 11 ve 12.sınıflarına okul yönetimi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince yapılacak tanıma çalışması dikkate alınarak kaydı yapılır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
 
  • LGS Sonuç Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2 adet Öğrenci Fotoğrafı
  • 1 adet Veli Fotoğrafı
BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN

Adres: Öğretmenler Cad. 16/C 100. Yıl / Ankara (Çankaya Üniversitesi yanı)

Tel: 0 312 286 85 85 (pbx)

Dahili :

  • 1228 (Anadolu Lisesi)
  • 1221 (Fen Lisesi)