//Tarihsel Gelişim
Tarihsel Gelişim 2017-09-09T14:17:56+00:00

Tarihsel Gelişim

  Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, “Türk Milli Eğitim Sistemi”nin temel ilkelerine dayanarak kurulan Arı Okulları, geride bıraktığı başarılarla dolu yıllardan aldığı güç ve güvenle 33. yılını tamamlamanın gururunu yaşamaktadır.

  Arı Eğitim Kurumlarının Kurucusu, Eğitimci Sıtkı ALP tarafından 1969 yılında Arı Dershanesinin açılmasıyla başlayan eğitim-öğretim hizmetleri gelişip her geçen gün büyüyerek eğitim sürekliliği ilkesini gerçekleştirmiştir.

  1984 yılında Özel Arı Lisesi, 1985 yılında Özel Arı İlkokulu, 1991 yılında ise Özel Arı Fen Lisesi Türk Milli Eğitimine kazandırılmış; 2000 yılında Arı Önokulun da açılmasıyla her yaş düzeyindeki bireye eğitim-öğretim olanağı sunan bir kurum kimliği kazanmıştır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren ise, Özel Arı Anadolu Lisesi bir “Dünya Okulu”dur.

  Eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı ve başarıyı ödüllendirmeyi ilke edinmiş bir eğitim gönüllüsü olan Sıtkı ALP 01.10.1996’da Sıtkı ALP Eğitim Vakfını (SAEV) kurmuş, SAEV tarafından da 09.07.1997’de Çankaya Üniversitesi yükseköğretim dünyasına kazandırılmıştır.

  Arı Okulları deneyimli ve alanında yetkin öğretim kadrosu ile öğrencilerini çok yönlü ve donanımlı bir biçimde yetiştirmekte, onların başarılı, akılcı ve üretken bireyler olarak bir üst eğitim basamağına ve yaşama hazırlanmalarını sağlamaktadır.

  Bireysel farklılıklara dayalı ve proje tabanlı öğretim yaklaşımını benimseyen Arı Okullarında öğrencilere, onların bilişsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen zengin öğrenme ortamları, 21. Yüzyıl öğrencisinin gereksinimleri ve çağın gerektirdiği gelişmeler doğrultusunda yapılandırılan yenilikçi eğitim programları ve geniş teknolojik olanaklar sunulmaktadır. Öğrencilerin sadece akademik alışkanlıklarının gelişimi değil kişisel gelişimlerine de olanak sağlanmakta, onların beceri temelli gelişimlerine katkı sunularak sanatta ve sporda da başarılı olmaları amaçlanmaktadır.

  Arı Okulları ilke edindiği değerler, çağdaş eğitim felsefesi ve kaliteli eğitim anlayışı ile geçmişte olduğu gibi gelecekte de mezunları, öğrencileri, velileri ve tüm çalışanları ile nice başarıların öncüsü olmayı sürdürecektir.