//Tarihsel Gelişim
Tarihsel Gelişim 2018-05-02T10:42:08+00:00

Tarihsel Gelişim

Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde ve “Türk Milli Eğitim Sistemi”nin rehberliğinde kurulan, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen Arı Okulları, başarılarını sürekli yineleyip geliştirerek 34. yılını tamamlamanın gururunu yaşamaktadır.

Matematik öğretmeni ve Arı Eğitim Kurumlarının yöneticisi olan Sıtkı ALP tarafından 1969 yılında Arı Dershanesinin açılmasıyla eğitim öğretim hizmetleri, bugün önokuldan yükseköğretime uzanan bir kurumlar bütününde etkin bir biçimde sürdürülmektedir.

1984 yılında  Özel Arı Lisesinin açılmasıyla başlayan özel okulculuk deneyimi, 1985 yılında Özel Arı İlkokulu, 1991 yılında Özel Arı Fen Lisesi, 2000 yılında ise Arı Önokulun açılmasıyla her yaş düzeyindeki bireye eğitim-öğretim olanağı sunan bir kurumsal kimliğe dönüşmüştür. 2014-2015 eğitim–öğretim yılından itibaren Özel Arı Anadolu Lisesi, uluslararası bakalorya diploma programını uygulayan bir “Dünya Okulu” olarak akredite edilmiştir.

Kurucumuz Sıtkı ALP, 01.10.1996’da  üniversite kurmak amacıyla kendi ismiyle Sıtkı ALP Eğitim Vakfını (SAEV)  açmış, SAEV tarafından da 09.07.1997’de Çankaya Üniversitesi yükseköğretimde yerini almıştır. Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmayı ve başarılı çocukların gelişiminin önünü açmayı hedefleyen SAEV; akademik alanda başarılı olan ilkokul, ortaokul ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu olanağı sağlamaktadır.

 Arı Okulları yetkin, deneyimli, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı bir eğitim kadrosu ile mutlu, özgüvenli, başarılı, araştıran-sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmekte, onları geleceğe hazırlamaktadır.

Her öğrencinin özellikleri ve gereksinimleri ile bir birey olarak ele alan, eğitimin tüm basamaklarını ve bir üst basamağın gereksinimlerini bilerek yapılandıran, kuramı uygulama ile bütünleştiren, çağdaş yöntem ve teknikleri kurum kültürüne uyarlayarak uygulayan Arı Okulları; yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle “Tam Öğrenme”yi gerçekleştirmeyi ve öğrencilerinin “Bütüncül Gelişim”lerini sağlamayı hedeflemektedir.

  Arı Okulları eğitim öğretimde kaliteli ve başarılı çalışmaları ile fark yaratan seçkin bir kurum olma vizyonu ile gelecekte de mezunları, öğrencileri, velileri ve tüm çalışanları ile nice başarıların öncüsü olmayı sürdürecektir.