//Tarihçemiz
Tarihçemiz 2018-09-04T11:39:48+00:00

Tarihçemiz

Arı Eğitim Kurumları, Matematik öğretmeni Sıtkı ALP tarafından 1969 yılında Arı Dershanesinin açılması ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. Yarım asıra ulaşan bu eğitim-öğretim hizmetleri bugün önokuldan yükseköğretime uzanan bir kurumlar bütününde yürütülmektedir.

Arı Eğitim Kurumları çatısı altında, Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde ve “Türk Milli Eğitim Sistemi”nin rehberliğinde 1984 yılında kurulan, aklın ve bilimin ışığında ilerleyen Arı Okulları, başarılarını artırarak sürdürmenin gururunu yaşamaktadır.

İlk olarak Özel Arı Lisesinin açılmasıyla eğitim-öğretime başlayan Arı Okulları, 1985 yılında Özel Arı İlkokulu, 1991 yılında Özel Arı Fen Lisesi, 2000 yılında ise Arı Önokulun açılmasıyla her yaş düzeyindeki bireye eğitim-öğretim olanağı sunan bir kurumsal kimliğe kavuşmuştur. 2014-2015 eğitim–öğretim yılından itibaren Özel Arı Anadolu Lisesi, uluslararası bakalorya diploma programını uygulayan bir “Dünya Okulu” olarak akredite edilmiştir.

 Arı Okulları yetkin, deneyimli, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı bir eğitim kadrosu ile mutlu, özgüvenli, başarılı, araştıran-sorgulayan, iletişim becerileri gelişmiş, akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmekte, onları geleceğe hazırlamaktadır.

Eğitimci Sıtkı ALP, 01.10.1996’da  yükseköğretim alanında da hizmet verebilmek, başarılı öğrencileri desteklemek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunabilmek amacıyla Sıtkı ALP Eğitim Vakfını (SAEV)  kurmuş, daha sonra SAEV tarafından 09.07.1997’de kurulan Çankaya Üniversitesi de yükseköğretimde yerini almıştır.

Her öğrenciyi özellikleri ve gereksinimleri ile bir birey olarak ele alan, eğitimin tüm basamaklarını bir üst basamağın gereksinimlerini bilerek yapılandıran, çağdaş yöntem ve teknikleri kurum kültürüne uyarlayarak uygulayan Arı Okulları; yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü proje ve etkinliklerle öğrencilerinin “Bütüncül Gelişim”lerini hedeflemektedir. Okul-üniversite sinerjisine dayalı bir eğitim modeline sahip olan Arı Okulları, eğitim-öğretimdeki yeni yöntemleri ve gelişmeleri, kuram ile uygulamayı birleştiren bir yaklaşımla ele almakta eğitim-öğretim programlarını Çankaya Üniversitesi ile iş birliği içinde tasarlamakta ve yürütmektedir.

 Arı Okulları, okul öncesi eğitimden yaşam boyu öğrenmeye uzanan nitelikli ve başarılı çalışmaları ile gelecekte de mezunları, öğrencileri, velileri ve tüm çalışanları ile nice başarıların öncüsü olmaya devam edecektir.

WordPress Image Lightbox Plugin