/, ARI FEN LİSESİ, ARI İLKÖĞRETİM, ARI ÖNOKUL, TÜM HABERLER/Yöneticilerimiz Finlandiya Eğitim Sistemi’ni İnceledi

Yöneticilerimiz Finlandiya Eğitim Sistemi’ni İnceledi

Öğrencilerin gereksinimlerine göre biçimlendirilen, yaşam boyu öğrenmeyi, eşitliği ve öğrenciyi merkezine alan çizgisiyle dikkat çeken Finlandiya eğitim sistemi tanıtım programına Özel Arı Okulları olarak 18 -22 Eylül 2017 tarihleri arasında katıldık. Finlandiya Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı ve katkıda bulunduğu programda, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Seva Demiröz ve akademik danışmanlarımız yer aldı.

Finlandiya eğitim sistemiyle ilgili bakanlık yetkilileri ve uzmanların yaptığı ayrıntılı sunumların ardından, programda,  okul öncesi, temel eğitim kurumları, liseler ve meslek liseleri gezileri, okul müdürlerinin bilgilendirme toplantılarının yanı sıra sınıf ve branş öğretmenleriyle yapılan görüşme ve paylaşım toplantıları da yer aldı. Okulumuzun danışma kurulu, öğretmenin yeterliklerine güven, öğrencinin seçimlerine güvenin esas alındığı Finlandiya eğitim sisteminin başarısında anahtar rol oynayan öğretmenlerin yetiştiği eğitim fakültesini de ziyaret ettiler. Öğretmen seçme, meslek öncesi ve meslek içi öğretmen yetiştirme sistemleri ile ilgili bilgi edinen danışma kurulumuz öğrenme ortamlarını gözlemlediler.

Tüm dünyayı etkileyen ve çoğu ülkede örnek model olarak gösterilen bu sistemde öğrenciler yapmak istedikleri ve öğrenmek istedikleri konular ile düşüncelerini söylemeye henüz anaokulunda başlıyor. Öğrenciler kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda kendi eğitim programlarının oluşturulmasında söz sahibi oluyorlar. Bağlantıcılık kuramına dayanan Finlandiya sisteminde ödevlendirme bireysel olarak yapılıyor ve öğretimde süreç değerlendirmesi esas alınıyor.

Yaptıkları gözlem ve incelemelerin ardından konuşan Genel Müdür Yardımcımız Dr. Seva Demiröz, eğitim eşitliği, eğitimin temel ilkesi olan, katılımcılığı esas alan,  öğrenci odaklı gerçekleştirilen, öğrenmenin büyük ölçüde öğretmenin rehberliğinde ve okulda gerçekleştirildiğine inanılan bu sistem ile ilgili olumlu görüş belirtti. Demiröz, öğrencilerin okul öncesinden ortaöğretim sürecinin sonuna kadar öğrenmenin, bilginin öğretenden öğrenene aktarılmasıyla değil, öğrenenin aktif katılımıyla, öğrenenin öğrenme kaynaklarıyla etkileşimi sonucu oluşabileceğini savunan ve başarı grafiğini sürekli yükselterek Pisa sonuçlarına yansıtan bu sistemi yerinde inceleyerek okulumuzun gelişimi ve yenilenmesi adına önemli çıkarımlar elde ettiklerini söyledi.