Kayıt Bilgileri

 • KAYIT ÖNCESİ

    Arılı olma ayrıcalığına sahip olacak yeni öğrencilerimizle ve aileleriyle tanışmak bizim için heyecan verici bir süreç. Randevulaşarak özel zaman ayırdığımız yeni velilerimizle yaptığımız görüşmelerde onlara, eğitim öğretim yaklaşımımızı, işleyişimizi uygulama ve projelerimizi anlatırken, onlardan beklentilerimizi de paylaşıyoruz. Çünkü başarılı ve mutlu öğrenciler için okul ile ailenin birbirlerine güven duymasına, açık iletişim kurmasına ve tutarlılık içinde olmasına yürekten inanıyoruz.

     İşbirliği içinde olmaktan karşılıklı olarak memnuniyet duyacağımız değerli ailelerle, keyifli ve verimli bir eğitim yolculuğu için buluşabilmek dileğiyle….

  KAYIT BİLGİLERİ

     Önokulumuza sosyal, duygusal ve dil gelişimini yaş özelliklerine göre yerine getirmiş olan çocukların kontenjan dahilinde kaydı alınmaktadır.

  GEREKLİ BELGELER :

  • Anne-baba- çocuğa ait 1’rer adet vesikalık fotoğraf
      
  • Anne-baba- çocuğa ait nüfus cüzdanı fotokopisi

  Telefon: + 90 312 286 85 85

        Dahili:

  • 1314 – N. Neşe SAYIN

  • 1313 – Ü. Figen GÜMÜŞ

  • 1317 – Özlem ERLEBLEBİCİ

  • 1312 – Özay COŞKUN